De Bergfeesten te Appelscha

14 november 2019

Door: Jan E. Ennink
Uit: Zoolstede 2002-1

De volgende tekst is gebaseerd op het onderzoek van Jan E. Ennik naar de Bergfeesten te Appelscha zoals die plaatsvonden in de jaren 1859 – 1864.

In de negentiende eeuw werden de zandverstuivingen bij Appelscha gezien als een buitengewoon natuurverschijnsel. Dit duingebied met in het midden één beboste heuvel kreeg van de bevolking de naam “zandbergen”. De grond was eigendom van wethouder B. Prakken uit Oosterwolde. Deze bijzondere omgeving leek uitermate geschikt voor het houden van een eigentijds openluchtfeest ter ontspanning van mensen “uit den arbeidenden stand”. Overal in Nederland organiseerden plaatselijke commissies “voksuitspanningen” in het teken van vooruitgang, beschaving, opvoeding en ontwikkeling. De toegangsprijs moest zo laag mogelijk zijn en het hele feest kostendekkend. Ook in Appelscha sloegen enige regelaars aan het organiseren. De plaatselijke logementhouder Freerk van den Bosch was meteen enthousiast. Hij nam de p.r. op zich en prees het festijn tijdig aan in de regionale couranten. Daardoor wist deze “geniale ondernemer” een enorme omzet te realiseren. Van den Bosch zou door en voor de feesten zijn bedrijf een paar jaar later met een zaal uitbreiden. 

... lees het verhaal verder