Agrarisch landschap

Vruchtbaar gebied omgeven door prachtige natuur

Agrarische natuur

Het agrarisch landschap bij Appelscha was er niet altijd. Lang geleden was de regio nog woest en leeg. Er waren zandverstuivingen, uitgestrekte hoogveengebieden en veel moeras. De rivier de Tjonger voerde het water af van hoger gelegen gebieden, maar het was geen strak gekanaliseerd water, maar een brede natte moerassige strook.

In de 18e en 19e eeuw werd het veen afgegraven om als brandstof te dienen, de landerijen die overbleven, werden bewerkt als landbouwgrond. Er werden vaarten en sloten gegraven om het veen af te voeren, maar ook om het waterpeil te beheersen. Zo ontstond een vruchtbaar agrarisch landschap.

wandelen en fietsen langs de tjonger
molen makkinga de Weyert

Natura 2000

Het Drents Friese Wold en het Fochteloërveen zijn aangemerkt als Natura2000 gebied, Europees beschermde natuur. Dat heeft ook impact op de agrarische sector en hoe boeren met de natuur omgaan. Er ontstaan nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld stalletjes met streekproducten bij boerderijen of streekmarkten waar lokale producten worden verkocht. Er zijn restaurants die vlees niet van de groothandel kopen, maar van de boer, die een lokale slager laat slachten. In 2022 is een project gestart, waarbij in de molen De Weijert tarwe wordt gemalen, wat door een plaatselijk boer wordt verbouwd en waar een bakker vervolgens brood van bakt wat je hier kunt kopen.

Bij sommige boeren kun je binnen kijken met een melkclinic. Ook zijn er boeren die een Rustpunt bij hun huis hebben, waar je koffie en thee kunt krijgen en je fiets op kunt laden. We maakten streekproducten-fietsroutes, waarmee je langs deze agrarische bedrijven rijdt en het met eigen ogen kunt zien. Ook zijn er routes, langs de vaarten, waarlangs vroeger de turf werd afgevoerd of die je door het weidse open landschap voeren.