Openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets
Openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets

Het museum laat de bezoekers op een levendige en actieve manier ervaren hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ca. 1920. Hun  erbarmelijke werk-, woon- en leefomstandig-heden waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd.

Verandering van het landschap

Daarnaast wordt een indruk gegeven van de verandering van het landschap als gevolg van de turfwinning. Zo krijgt de bezoeker een totaalbeeld van de sociaal-economische, politieke en landschappelijke geschiedenis van de laagveenderij in Opsterland en Smallingerland met als uitgangspunt Nij Beets.

Naam

Openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets

Locatie

Domela Nieuwenhuisweg 59B
9245 VC Nij Beets

Contact

Tel: (0512) 46 15 99
info@damshus.nl
www.damshus.nl

Bezoek