Privacy statement

Coöperatie Appelscha Regio 3.0 U.A., gevestigd aan de Venekoterweg 42,8431 HH  Oosterwolde is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring is vastgelegd hoe Coöperatie Appelscha Regio 3.0 U.A. omgaat met persoonsgegevens, waar ze voor gebruikt worden en welke maatregelen we nemen om deze te beschermen. Wanneer je hier vragen over hebt kan je contact opnemen met info@toerismevan.nl.

Persoonsgegevens die Coöperatie Appelscha Regio 3.0 verwerkt

Coöperatie Appelscha Regio 3.0. verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je gegevens aan ons hebt verstrekt.

Onderstaand een overzicht van de gegevens die wij mogelijk middels deze dienst/website verzamelen:

Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Overig:

 • Ip-adres (geanonimiseerd)

Waarom heeft Coöperatie Appelscha Regio 3.0 deze persoonsgegevens nodig

Coöperatie Appelscha Regio 3.0. verwerkt deze persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om op basis van je geanonimiseerd surfgedrag onze diensten dusdanig aan te passen dat ze beter aansluiten op je voorkeuren.
 • Om je een antwoord te kunnen geven op eventuele vraag die je ons per mail, telefonisch of een ingevuld contactformulier stelt.

Hoe gebruikt en beschermt Coöperatie Appelscha Regio 3.0 deze persoonsgegevens

Coöperatie Appelscha Regio 3.0 verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de dienst.

Geheimhoudingsplicht

Iedereen die werkzaam is binnen Coöperatie Appelscha Regio 3.0 en toegang heeft tot persoonsgegevens is contractueel gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiliging

Coöperatie Appelscha Regio 3.0 neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Met wie deelt Coöperatie Appelscha Regio 3.0 deze persoonsgegevens

Coöperatie Appelscha Regio 3.0 gebruikt de persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Soms kan het nodig zijn om deze persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken.

Google Analytics

Met behulp van Google Analytics kunnen we informatie verzamelen over de bezoeken aan en het gebruik van deze website/dienst. Coöperatie Appelscha Regio 3.0 heeft met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld door Google worden geanonimiseerd en versleuteld. Het delen van deze gegevens met andere Google-diensten staat uit.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Indien je vragen hebt over specifieke gegeven neem dan even contact op met info@appelscha.nl.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Als bezoeker van de website maak je gebruik van een dienst. Je hebt het recht op je eigen gegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Dit betekent dat je een verzoek kan indienen voor inzage, correctie of verwijdering. Dit verzoek mag je sturen naar info@appelscha.nl. Geef hierbij aan om welke dienst of website het gaat.

Wel willen we er zeker van zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Ter bescherming van ieders privacy vragen we wellicht om aanvullende documentatie die aantoont dat het verzoek door jou is gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.

Welke cookies gebruikt Coöperatie Appelscha Regio 3.0

Een cookie is een klein tekstbestand die op je computer, smartphone of ander digitaal apparaat wordt opgeslagen. Onderstaand hebben wij weergegeven welke cookies op je apparaat worden geplaatst door gebruik te maken van deze dienst/website.

Naam – Soort – Aanbieder – Doel – Vervaldatum

 • _ga – Analytisch – Google Analytics – Onderscheiden van unieke bezoekers – 2 jaar
 • _gid – Analytisch – Google Analytics – Onderscheiden van unieke bezoekers – 24 uur
 • _dc_gtm_ Analytisch – Google Tag Manager – Opvragen van gegevens die zijn opgeslagen in de Tag Manager – 1 minuut
 • jsCookieCheck – Functioneel – Controleert de status van het accepteren van cookies – 6 maanden
 • _hjIncludedInSample – Functioneel – HotJar – Analyseren van verbeteringen voor website

Recht op indienen van een klacht

Indien je als bezoeker van deze website/dienst bezwaar wil maken tegen de wijze waarop Coöperatie Appelscha Regio 3.0 jouw persoonsgegevens verwerkt dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact

Indien je vragen of opmerkingen hebt over privacy en cookies dan kan je contact opnemen Coöperatie Appelscha Regio 3.0 via info@appelscha.nl

 

Laatste aanpassing document: januari 2020