Concert Ubuntu | Janneke Warringa

Op 2 september treedt Janneke Warringa met het Friestalige theaterprogramma Ubuntu ‘Lieten fan ferbining’ op in het openluchttheater De Koele in Appelscha. Janneke zingt over verbinding en dialoog, over verdraagzaamheid en respect. Dit alles vanuit het besef dat we in een roerige tijd leven waarin mensen steeds vaker tegenover elkaar lijken te staan. Ubuntu is een levensmotto binnen de Zuid-Afrikaanse cultuur en betekent vrij vertaald ‘Ik ben, omdat wij zijn’. Met andere woorden: we hebben elkaar nodig in ons bestaan. Kijk voor meer informatie op www.ubuntu.frl

Concert Ubuntu Janneke Warringa