Waterlinieweek: Herdenking Rampjaar 1672-1673

Een jaar lang is er aandacht voor de 350e herdenking van het rampjaar 1672 – 1673 van de Friese Waterlinie. In dat rampjaar werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tegelijk aangevallen door de Fransen, Engelsen en twee Duitse vorst-bisschoppen. Door in de Friese Waterlinie land onder water te zetten kon men het achterland beter verdedigen. In de week van vrijdag 16 t/m 23 september zijn er op diverse plaatsen in Ooststellingwerf activiteiten en een tentoonstelling bij de Schieversronte, Willinge Prinsstraat 10 in Olderberkoop.

Friese Waterlinie