Kom tot rust op het water

Geniet van kilometers aan waterplezier.

Kanoën en suppen

Zuidoost Friesland was vroeger een moerassig gebied. Het overtollige water werd afgevoerd via de riviertjes de Tjonger en de Linde. In duizenden jaren tijd vormde zich door afstervende planten hoogveen. Vanaf 1700 werd dit afgegraven en verkocht als brandstof: turf. Om deze turf af te kunnen voeren, werden kanalen gegraven en werden rivieren gekanaliseerd. Zo kon de turf met boten worden afgevoerd. In het veengebied werden talloze sloten (wijken) gegraven, dat zie je nog heel mooi terug bij Ravenswoud.

Toen steenkool en olie turf verving, stopte het afgraven van de hoogveengebieden en kon de natuur haar gang gaan. De grote kanalen werden nog wel gebruikt als transportroutes, ook voor andere producten, maar inmiddels is de enige functie het beheren van het waterpeil in de regio en pleziervaart. Inmiddels zijn er meerdere plaatsen in de regio Appelscha waar men kan suppen en kanovaren

Waterroute Ravenswoud

Bij Ravenswoud vind je nog een uitgebreid netwerk van “Wieken” die vroeger zijn gegraven tijdens de turfafgravingen. In 2011 was de eerste kanoroute in Ravenswoud klaar, het startpunt is in bij het dorpshuis van Ravenswoud, Veenwijksweg 5. Hier zijn ook kano’s te huur via de Jongens van Outdoor. Toen het suppen steeds populairder werd, kwamen er ook supboards bij. De kanoroute van Ravenswoud is een prachtige route, midden in een adembenemend natuurgebied.

In Ravenswoud vind je nog een opstapplaats bij recreatie bedrijf de Witte Raaf. Vanaf deze verhuurplaats worden kano- en supsafari’s aangeboden

Waterroute Opsterlands Compagnonsvaart

Dit kanaal is onderdeel van de Friese Turfroute, via deze vaart werd vroeger de turf in schepen afgevoerd. Je kunt op verschillende plaatsen met je kano of supplank het water op. Vanaf de kanoroute in Ravenswoud kun je via de Boksloot ook naar Appelscha varen (wel paar keer overstappen)

Verder loopt de Opsterlands Compagnonsvaart door Oosterwolde en Donkerbroek. Bij Donkerbroek heb je een mooie kano opstapplaats aan het einde van een doodlopende weg, de Vosseheer. (Foto ©HaaPee)

De Linde en de Tjonger

Bij Oosterwolde kruist de Tjonger (of Kuinder) de Compagnonsvaart. Via de Tjonger  heb je een prachtige stille verbinding naar Oldeberkoop. Bij Oldeberkoop kun je richting de haven varen.

Aan de andere kant van Oldeberkoop stroomt de Linde. In 2021 zal hier voor het eerst ook een kano-opstapplaats gerealiseerd worden, je kunt dan al kanoënd of suppend naar Noordwolde varen en met een pendeldienst word je weer opgehaald door de Jongens van Outdoor.

Waterroute Haulerwijkstervaart

Een ander kanaal in de regio is de Haulerwijkstervaart. Deze loopt door Waskemeer naar Haulerwijk. O.a. in Waskemeer vind je vlak bij de herberg van Waskemeer een kano-opstapplaats.(Foto ©HaaPee)